Patvirtintas Jėzuitų misijos Lietuvoje metų minėjimo planas

Birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejaus minėjimo planą. Dar 2017 m. gruodžio 7 d. Seimas 2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais, nes būtent 2019 m. sukanka 450 metų, kai Lietuvoje įsikūrė Jėzaus Draugija – jėzuitai.

Jubiliejinių metų minėjimo planas buvo rengiamas Kultūros ministerijos suburtoje darbo grupėje, kurioje dalyvavo įvairių ministerijų, kitų valstybės institucijų, suinteresuotų organizacijų bei Lietuvos jėzuitų provincijos atstovai.

Minint šį jubiliejų numatyta rengti sakralinės muzikos koncertus, parodas, leisti jėzuitų istorinę veiklą pristatančius leidinius, parengti ir transliuoti jubiliejui skirtas televizijos ir radijo laidas. Minint šią sukaktį, Vilniaus universitete numatoma surengti tarptautinę mokslinę konferenciją.

Taip pat rengiamasi paženklinti po visą Lietuvą pasklidusias istorines jėzuitų vietas, kur kadaise veikė kolegijos, misijos, buvo ar tebėra išlikusių su jėzuitų veikla susijusių statinių ar meno kūrinių. Prie to raginame prisidėti ir Lietuvos miestų bei miestelių bendruomenes.

Kitais metais ypač kviesime visuomenę geriau pažinti jėzuitų istoriją ir dabarties veiklą, kultūros paveldą ir indėlį į Lietuvos švietimą bei mokslą.

Dalintis