Generolo vizitas - įkvėpimas bendrai Bažnyčios misijai

Š. m. gegužės 4–5 dienomis pirmą kartą Lietuvoje lankėsi Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ.Jis aplankė 450 metų misijos Lietuvoje sukaktį mininčių jėzuitų bendruomenes Vilniuje ir Kaune, susitiko su jėzuitų mokyklų, ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančių vienuolių ir pasauliečių bendruomenių atstovais, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos bendradarbiais, jėzuitų bažnyčių aktyvu.

T. generolą lydėjo jo asistentas Rytų ir Vidurio Europos regionui t. Tomasz Kot, SJ, ir patarėjas jėzuitų ugdymui t. Mark Ravizza, SJ. Šis t. Arturo Sosos apsilankymas tapo svarbiu įkvėpimu visiems besidarbuojantiems jėzuitų misijoje.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijoje – kiek daugiau nei 30 jėzuitų. Iš Romos atvykęs generalinis jėzuitų vyresnysis patvirtino, kad ir šis negausus jėzuitų būrelis, ir kur kas didesnis jėzuitų bendradarbių būrys stengiasi tarnauti tai pačiai Kristaus Bažnyčiai. Pvz., paklaustas, kuo Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai (jų Lietuvoje apie 250) gali būti pagalba jėzuitų misijai, t. Arturo Sosa tą klausimą peradresavo: „Kuo jėzuitai gali prisidėti prie tikinčiųjų, tai yra Bažnyčios misijos? Ateities Bažnyčia yra ne dvasininkų Bažnyčia, o pasauliečių Bažnyčia. Kurkite ir stiprinkite savo organizacijas, reikalaukite iš jėzuitų nuoseklumo vedant šv. Ignaco Lojolos, Jėzaus Draugijos įkūrėjo, Dvasines pratybas. Būkime bendradarbiai ir kartu tęskime tuos darbus, kuriuos jėzuitai pradėjo“.

Lietuvoje ryškiausia jėzuitų veikla yra švietimas. Čia veikia dvi gimnazijos Vilniuje ir Kaune bei pradinė mokykla Šiauliuose. Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniai tėvo generolo klausė, kokią įtaką jaunajai kartai turi būtent jėzuitiškas ugdymas. T. A. Sosa priminė, kad anksčiau jėzuitų mokyklose mokėsi tik berniukai iš kilmingų šeimų. O, pvz., šiandien Pietų Amerikoje veikia daugiau kaip tūkstančio mokyklų Fė y Alegría (Tikėjimas ir džiaugsmas) tinklas, suteikiantis galimybę įgyti išsilavinimą berniukams ir mergaitėms iš neturtingų šeimų. Dviejuose šimtuose jėzuitų universitetų mokosi ir vaikinai, ir merginos. Dėstytojų taip pat yra perpus vyrų ir moterų.

„Nors pasiekiame daugiau įvairių žmonių, tačiau nežinome, koks bus pasaulis po kelerių metų. Tad išlieka bendros mūsų pastangos ugdyti visapusišką žmogų, kuris mokėtų prisitaikyti kintančioje situacijoje ir sugebėtų priimti teisingus sprendimus“, – sakė t. Arturo Sosa, SJ.

Viso vizito metu tėvą generolą lydėjo klausimai apie pagrindines jėzuitiško ugdymo vertybes, inovacijų svarbą jėzuitų mokyklose, apie viltį dėl ateities, ypač t. Arturo Sosos gimtojoje Venesueloje. T. generolas kvietė atpažinti laiko ženklus, tokius kaip sekuliarizacija, ir drąsino naudotis šv. Ignaco Dvasinėmis pratybomis, kaip laiko patikrintu metodu; taip pat atpažinti Šventosios Dvasios veikimą kasdieniame kiekvieno iš mūsų ir šalies gyvenime.

T. Vytauto Sadausko SJ ir Ievos Šidlauskienės nuotraukos

Dalintis